Анонс: Третій міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво"

Міністерство екології та природних ресурсів України
Державна служба геології та надр України
Український державний геологорозвідувальний інститут
Державна комісія України по запасах корисних копалин
Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів 
Всеукраїнська громадська організація "Ноосфера"
 
З А П Р О Ш Е Н Н Я
ТРЕТІЙ МІЖНАРОДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ
 
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво"
15-20 серпня 2016 року
база відпочинку "Лотос"
смт Коблево, Миколаївська обл., Україна
 
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Третього Міжнародного геологічного форуму "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво". Цей комплексний захід об'єднав ряд самостійних міжнародних науково-практичних конференцій, які впродовж декількох років проводив Український державний геологорозвідувальний інститут за підтримки геологічних підприємств Державної служби геології та надр України, академічних інститутів Національної академії наук України, вищих навчальних закладів, видобувних і сервісних компаній та науково-виробничих організацій різних регіонів України.
 
Метою Форуму є розгляд та прийняття науково-обґрунтованих рекомендацій з широкого кола актуальних проблем геологічної галузі й надрокористування. Обмін досвідом з наукового супроводу геологічного вивчення та використання надр. Налагодження плідної співпраці з надрокористувачами усіх форм власності. Консолідація зусиль наукових й виробничих організацій на пріоритетних напрямках діяльності та реформування геологічної галузі. Пропаганда провідної ролі геологічної науки у розвитку мінерально-сировинної бази.
 
Тематика форуму
1. Пріоритетні напрями розвитку та відновлення мінерально-сировинної бази України.
2. Вуглеводневий потенціал нафтогазоперспективних регіонів України.
3. Рудний потенціал України. Стан та перспективи нарощування.
4. Новітні геолого–геофізичні технології пошуків та розвідки родовищ корисних копалин.
5. Нетрадиційні джерела вуглеводнів та відновлювальної енергії.
6. Законодавча і нормативно-правова база надрокористування.
 
На першому пленарному засіданні буде представлено програмні доповіді провідних вчених і фахівців геологічної галузі, інститутів Національної академії наук України, вищих навчальних закладів. Подальша робота включає серію усних та стендових доповідей.
 
Більш детально програму роботи Геофоруму–2016 буде надано у другому циркулярі.
 
Основні дати:
1 квітня – закінчення реєстрації учасників з бронюванням місць у готелі;
1 червня – закінчення прийому тез доповідей для друку;
4 липня – закінчення реєстрації учасників без бронювання місць у готелі;
1 серпня – розсилка програми заходу та запрошень;
14 серпня – початок реєстрації учасників;
15 серпня – урочисте відкриття Геофоруму – 2016, пленарне засідання;
16 – 18 серпня – секційні засідання, подання стендових доповідей;
19 серпня – підведення підсумків, ухвалення рішення;
20 серпня – від’їзд учасників.
 
Заявка на участь 
Для участі в Міжнародному геологічному форумі Вам необхідно до 4 липня 2016 р. відправити заповнену заявку  за визначеною формою на електронну адресу: geoforum.ukrsgri@gmail.com.
 
Після отримання оргкомітетом заповненої заявки на участь у форумі Вам буде висланий договір і рахунок на оплату організаційного внеску.
 
Організаційний внесок
Організаційний внесок за одного учасника Міжнародного геологічного форуму становить 4 000 грн. незалежно від форми участі.  Витрати на проживання й харчування до організаційного внеску не входять і здійснюються учасниками форуму самостійно при реєстрації.  Кожен учасник отримає пакет програмних документів, друкований "Збірник тез доповідей", запрошення на заходи відкриття форуму та тематичну екскурсію.
 
Матеріали Геофоруму –2016
"Збірник тез доповідей" та інші довідкові й рекламні матеріали учасники форуму отримають при реєстрації. Кращі розширені тези (наукові статті) буде опубліковано у фахових виданнях Українського державного геологорозвідувального інституту: "Збірник наукових праць УкрДГРІ", "Мінеральні ресурси України".
 
Тези надаються на електронну адресу: geoforum.ukrsgri@gmail.com у вигляді єдиного файлу (розмір не більше 10 Мб). Для цього Вам необхідно скористатися шаблоном для запису тез. Від одного автора приймається не більше двох тез, редагування та передрук тез не передбачено. Тези рецензуються й відбираються оргкомітетом для включення доповідей до програми форуму. Останній термін прийому тез 1 червня 2016 р.
 
Культурна програма
Проведення автобусно-пішохідної геологічної екскурсії на геологічні  пам'ятки Миколаївської обл. з відвідуванням інших цікавих об’єктів.
 
Контакти
Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ), 04114, Україна, м. Київ-114, вул. Автозаводська, 78-А,
факс: +38 (044) 432-35-22; тел. +38 (044) 430-70-24 (приймальня УкрДГРІ).
 
Секретаріат оргкомітету
Зур’ян Олексій Володимирович
тел.+38 (044) 206-35-60, моб. тел. +38(050) 778-30-29;
 
Колісник Тетяна Єрофіївна
тел. +38 (044) 206-35-25, моб. тел. +38 (066) 706-16-25
e-mail: geoforum.ukrsgri@gmail.com
 
Ознайомитися з інформацією щодо зазначеного заходу можна на сайті: http://ukrdgri.gov.ua/ 
 
ЗАПРОШУЄМО ВСІХ КОЛЕГ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ГЕОФОРУМІ 2016
БУДЕМО РАДІ ЗУСТРІЧІ В КОБЛЕВО!
 
УкрДГРІ