Учасники ринку пропонують створення цифрових баз даних геологічної інформації

Збільшити інвестиційну привабливість газовидобутку можна шляхом створення цифрових баз даних геологічної інформації, вважають в Асоціації «Газові трейдери України». 

«Для розвитку газовидобутку в Україні, більшої привабливості родовищ для інвесторів необхідно забезпечити доступність геологічної інформації, приведення її у відповідність з міжнародними стандартами шляхом створення цифрових баз даних геологічної інформації про перспективні вуглеводневих площах на територии України», заявив Андрій Мізовец, Президент Асоціації "Газові трейдери Україна ». 
 
Удосконалити процедуру доступу до геологічної інформації та покращити співпрацю з потенційними інвесторами у видобувній галузі України газотрейдери вважають можливим завдяки створенню стійкої геоінформаційної системи європейського типу, побудові цифрових науково-технічних геологічних карт і поширенню публікацій, зробивши цю інформацію доступною через мережу Інтернет. 
 
«Робота інвестора починається з вивчення геологічної інформації про перспективні родовищах. Дуже важливо на першому етапі співробітництва підготувати науково-інформаційне забезпечення геологічних проектів. Адже повна і доступна геологічна інформація дає можливість надрокористувачам - як державним, так і приватним - скласти максимально ефективну інвестиційну програму, план робіт і, якісно виконуючи його, забезпечити максимально можливу і ефективну розробку родовищ вуглеводнів. Як наслідок - збільшити обсяги газовидобутку », говорить Андрій Мізовец. 
 
На думку газотрейдерів, рушійною силою на шляху енергетичних реформ має стати самостійне впровадження Україною внутрішніх стандартів енергетичної безпеки, заснованих на пріоритетному положенні українського газовидобутку та застосуванні ринкових інструментів регулювання відносин між суб'єктами газового сектора. 
 
Удосконалення національного законодавства у сфері розпорядження геологічною інформацією з використанням сучасних технологій дозволить надрокористувачам і геологічним службам обмінюватися інформацією та знаннями про залягають вуглеводневих ресурсах, а зацікавленим сторонам - шукати, переглядати та отримувати стандартизовані та уніфіковані дані про стан мінерально-сировинної бази України. 
 
«Для держави бОльшая вивченість родовища збільшує його вартість, а для інвестора, в той же час, достатній обсяг геологічної інформації дозволить знизити інвестиційні ризики. Без залучення інвестицій на геологорозвідувальну діяльність неможливо розвивати галузь надрокористування відповідним чином. І державно-приватне партнерство в газовидобувної галузі взаємовигідно, оскільки компенсує недолік фінансових коштів українській стороні, а інвестори отримують привабливі можливості для розвитку видобувного бізнесу на території України і один з найбільших ринків збуту енергетичної сировини в Європі, говорять в Асоціації «Газові трейдери України». 
 
6 червня 2014 
Geonews.com.ua