Думати на перспективу

 

Для розвитку видобутку вуглеводнів Україна повинна створити гнучку систему оподаткування надрокористувачів 
 
У системі оподаткування надрокористувачів України відбулися зміни: 31.07.14 р парламент затвердив зміни до Податкового кодексу, в результаті яких удвічі зросли ставки рентних платежів за видобуток нафти, газу і конденсату. Такі вимушені заходи можуть принести додатково до державного бюджету 4.8 млрд грн, за рахунок яких планують забезпечити військові потреби. Для компаній, що експлуатують родовищ з високою рентабельністю видобутку такі зміни не будуть особливо відчутні, але для надрокористувачів, що працюють на важкодоступних і нових родовищах, підвищення ставок істотно знизить економічну вигоду від проектів з видобутку вуглеводнів в Україні. 
 
Під контролем 
 
Підвищуючи ренту за користування надрами, держава вирішує ряд короткострокових проблем, заручившись розумінням і підтримкою з боку нафтогазовидобувного комплексу. Тим не менш, в довгостроковій перспективі податкова політика України повинна стати максимально стабільною і економічно вмотивованою для забезпечення інвестиційної привабливості галузі. 
 
В умовах припинення поставок енергоресурсів (зокрема, природного газу) з боку РФ для України актуалізувалося питання збільшення власного газовидобутку і динамічний розвиток сировинного сектора економіки. Для цього необхідно залучення значного обсягу приватних інвестицій, адже навіть на розвідку надр в державному бюджеті не вистачає коштів. Інвестор же, в свою чергу, зацікавлений брати участь у перспективних економічно вигідних проектах, тому йому важливі стабільність законодавства і прозорість механізму оподаткування, де мінімальна ціна на видобутий їм ресурс повинна включати не тільки виробничі витрати але і привабливий рівень прибутку. 
 
Відносно надрокористування держава відіграє двоїсту фіскальну роль: воно і регулює податкову політику, і є власником природних ресурсів. У більшості випадків зміни податкової політики спрямовані на максимально можливе зростання доходів державного бюджету, одержуваних за рахунок експлуатації надр, і зменшення надприбутків надрокористувачів. У ситуації з дефіцитом природного газу в Україні лояльні умови податкового адміністрування могли б збільшити інвестиційну привабливість нових родовищ, більшість з яких залягає на великих глибинах і вимагає значних коштів для розробки. 
 
В Україні термін дії спеціальних дозволів на користування надрами становить 5 років і добувним компаніям доводиться приймати довгострокові програми фінансування проектів на підставі як існуючих, так і можливих умов оподаткування, тому стабільність податкового режиму підвищить прозорість відносин між державою і приватним інвестором. 
 
В свою чергу прозорість і стабільність податкової політики вплинуть на зростання доходів до бюджету з іншого джерела - від аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. 
 
Боротьба за інвестора 
 
Світова практика надрокористування спирається на наявність конкуренції, коли сам ринок допомагає визначити умови, прийнятні для галузі, і тоді прибуток виявляється розподіленої цілком розумно. І навпаки: при відсутності конкуренції розподіл прибутку залежить тільки від фіскальних умов. В Україні сформована низька конкурентна середа в сфері надрокористування: сегмент приватної газовидобутку не перевищує 10 - 12%, а собівартість видобутку у багатьох компаній досить велика і часто досягає $ 300 за 1 тис куб м газу. Посилення режиму оподаткування може привести до тенденції переважаючого розвитку тільки великих родовищ, в результаті чого в довгостроковій перспективі доходи держави від надрокористування можуть значно знизитися. У той же час, зміна системи оподаткування надрокористувачів з урахуванням розробки стабільного механізму застосування податкових платежів і програм використання коштів, наприклад для потреб української геологічної галузі, зіграє позитивну роль у підвищенні доходів бюджету від сировинного сектора економіки та нарощування обсягів національного видобутку. 
 
Конкуруючи з іншими країнами в боротьбі за інвестора і власну енергетичну незалежність, Україна може стимулювати свій економічний розвиток за допомогою розумної системи оподаткування - в умовах високих потенційних ризиків для інвестора державі слід знизити податкове навантаження, і тільки при підвищенні цін на енергоресурси рівень оподаткування може пропорційно підвищуватися . В результаті навіть від невеликих низькорентабельних родовищ можна отримувати суттєві надходження до бюджету. Якщо Україна зможе створити більш гнучку систему оподаткування, що включає різні ставки і враховує геологічні умови видобутку на тому чи іншому родовищі, специфіку покладів вуглеводнів, це дасть можливість у перспективі стимулювати розробку родовищ з глибоким заляганням ресурсів і застосування більш сучасного технічного обладнання. 
 
Таким чином, головною метою реформування оподаткування у сфері надрокористування має стати не тільки отримання стабільних доходів до держбюджету в довгостроковій перспективі, а й стійкий розвиток геологічної галузі та, в кінцевому підсумку, - економічне зростання держави. 
 
НОВІ СТАВКИ РЕНТНОЇ ПЛАТИ 
 
Законом України №1621-VII від 31.07.14 р "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" тимчасово, до 1.01.15 р, збільшені ставки плати за користування надрами для природного газу, що реалізується не для потреб населення: для газу з покладів до 5 км - з 28% до 55%, для газу з покладів понад 5 км - з 15% до 28%. На цей же період встановлено ставки плати в розмірі 45% для нафти і конденсату з покладів до 5 км і 21% - з покладів понад 5 км та плата за користування надрами для залізної руди в розмірі 8% від її вартості з урахуванням змісту хімічно чистого металу . 
 
З метою стимулювання газовидобутку до ставки плати за надрокористування при видобутку приватними компаніями з нових свердловин протягом двох років з моменту початку експлуатації свердловини застосовуватиметься понижуючий коефіцієнт 0.55. 
 
Роман Сторожев, Президент Асоціації 
"Надрокористувачі України" 
журнал "Енергобізнес" від 19 серпня 2014