Ліцензії по-новому

 

Видача спецдозволів в 2011 г. "відкриє" українські вуглеводневі родовища для інвесторів 
 
Уряд України прийняв постанову "Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на користування надрами". В результаті прийняття цього Порядку держава планує отримати близько 180 млрд грн приватних інвестицій і самостійно вкласти близько 20-26 млрд грн в розробку надр. 
 
Українські вуглеводневі родовища викликають значний інтерес у інвесторів, однак стримуючим фактором в попередні роки були саме непрозорі і нестабільні умови роботи в національній добувної галузі. 
 
Затверджений порядок містить більш зрозумілі механізми регулювання відносин у сфері видачі спеціальних дозволів на користування надрами. Зокрема, важливий такий позитивний момент: Кабінет Міністрів України не може визнати результати аукціону недійсними в цілому або частково, як це було в 2010 р Відтепер, відповідно до п.34 нового документа, результати аукціону визнаються недійсними виключно в судовому порядку. 
 
Згідно з новим Порядком, встановлюється строк, протягом якого державний орган повинен прийняти рішення про видачу ліцензії на розробку відповідних родовищ або відмову в її видачі - 30 днів. 
 
Істотно розширені права Державної служби геології та надр України (Держгеонадр), яка відтепер є організатором аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, розглядає надані охочими взяти участь в аукціоні документи, видає дозволи на користування надрами, продовжує термін їх дії, переоформляє дозволу і вносить в них зміни, а також припиняє дію дозволу та ін. 
 
Доповнені види користування надрами, на які тепер надається дозвіл. Окремо визначено геологічне вивчення родовищ корисних копалин, більш конкретно позначено виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції. 
 
Конкретизовані терміни надання дозволу по видам діяльності. Чітко визначено, що на 10 років видається ліцензія на геологічне вивчення родовищ корисних копалин і геологічне вивчення, в т.ч. дослідницько-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. На 20 років надається дозвіл на певну діяльність і т.д. 
 
Незначно змінені строки прийняття рішення про видачу ліцензії без проведення аукціону (у Порядку 2010 року - 55 днів, 2011 р - 60 днів), про продовження строку дії ліцензії (2010 р - 55 днів, 2011 р - 60 днів), оплати збору за надання ліцензії (2010 р - 60 днів, 2011 р - 45 днів). 
 
Новим Порядком визначено, що термін дії спецдозволу не може бути продовжений більше двох разів. 
 
Позитивні моменти нового Порядку - чітке визначення причин для прийняття рішення про відмову в наданні, продовженні строку дії, переоформлення дозволу або внесення змін до нього. Їх усього три: надання документів в неповному обсязі; виявлення в наданих документах недостовірних даних; невідповідність наданих документів вимогам законодавства. 
 
Щоб зробити інформацію про аукціони та наданих дозволах більш доступною, Порядком передбачено, що всі накази про надання ліцензій розміщуються на сайті Держгеонадр, а облік виданих дозволів веде Геоінформ України. 
 
Однак в новому Порядку є й негативні моменти. Приміром, виключений пункт про відмову у продовженні строку дії дозволу в разі виникнення загрози проникнення до підземних виробок шкідливих і небезпечних речовин. У Порядку 2010 цей пункт був присутній. 
 
Крім того, Порядком 2010 передбачалося, що надрокористувач не може дарувати, продавати або іншим способом відчужувати права, надані йому дозволом. Також він зобов'язаний був приступити до користування ділянкою надрами протягом двох років з дати надання ліцензії. Перераховані вимоги у Порядку 2011 відсутні. 
 
Порядком 2011 передбачено, що дія дозволу може бути зупинено або припинено Держгеонадрами за поданням органів державної податкової служби, чим суттєво розширено повноваження податкових органів. Таке право Порядком 2010 році не передбачалося. 
 
Роман СТОРОЖЕВ, президент Асоціації "Газові трейдери України": 
ЕНЕРГОБІЗНЕС, №27 (713) 12 липня 2011