Для розвитку видобутку вуглеводнів Україна повинна створити гнучку систему оподаткування надрокористувачів

 

У довгостроковій перспективі податкова політика України повинна стати максимально стабільною і економічно вмотивованою для забезпечення інвестиційної привабливості галузі. В умовах припинення поставок енергоресурсів (зокрема, природного газу) з боку РФ для України актуалізувалося питання збільшення власного газовидобутку і динамічний розвиток сировинного сектора економіки. Для цього необхідно залучення значного обсягу приватних інвестицій, адже навіть на розвідку надр в державному бюджеті не вистачає коштів. Інвестор же, в свою чергу, зацікавлений брати участь у перспективних економічно вигідних проектах, тому йому важливі стабільність законодавства і прозорість механізму оподаткування, де мінімальна ціна на видобутий їм ресурс повинна включати не тільки виробничі витрати але і привабливий рівень прибутку. 
 
У більшості випадків зміни податкової політики спрямовані на максимально можливе зростання доходів державного бюджету, одержуваних за рахунок експлуатації надр, і зменшення надприбутків надрокористувачів. Навпаки, в ситуації з дефіцитом природного газу в Україні лояльні умови податкового адміністрування могли б збільшити інвестиційну привабливість нових родовищ, більшість з яких залягає на великих глибинах і вимагає значних коштів для розробки. 
 
Світова практика надрокористування спирається на наявність конкуренції, коли сам ринок допомагає визначити умови, прийнятні для галузі, і тоді прибуток виявляється розподіленої цілком розумно. І навпаки: при відсутності конкуренції розподіл прибутку залежить тільки від фіскальних умов. В Україні сформована низька конкурентна середа в сфері надрокористування: сегмент приватної газовидобутку не перевищує 10 - 12%, а собівартість видобутку у багатьох компаній досить велика і часто досягає $ 300 за 1 тис куб м газу. 
 
Посилення режиму оподаткування може привести до тенденції переважаючого розвитку тільки великих родовищ, в результаті чого в довгостроковій перспективі доходи держави від надрокористування можуть значно знизитися. У той же час, зміна системи оподаткування надрокористувачів з урахуванням розробки стабільного механізму застосування податкових платежів і програм використання коштів, наприклад для потреб української геологічної галузі, зіграє позитивну роль у підвищенні доходів бюджету від сировинного сектора економіки та нарощування обсягів національного видобутку. 
 
Якщо Україна зможе створити більш гнучку систему оподаткування, що включає різні ставки і враховує геологічні умови видобутку на тому чи іншому родовищі, специфіку покладів вуглеводнів, це дасть можливість у перспективі стимулювати розробку родовищ з глибоким заляганням ресурсів і застосування більш сучасного технічного обладнання. 
 
Таким чином, головною метою реформування оподаткування у сфері надрокористування має стати не тільки отримання стабільних доходів до держбюджету в довгостроковій перспективі, а й стійкий розвиток геологічної галузі та, в кінцевому підсумку, - економічне зростання держави. 
 
 
Роман Сторожев 
Президент Асоціації "Надрокористувачі України"
Серпень, "ЛігаБлоги"

Серпень, 2014