Керівництво

ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ є:

  • Загальні збори Учасників Асоціації
  • Рада Асоціації на чолі з Головою Ради Асоціації
  • Президент Асоціації

 

Асоціація забезпечує справедливе і неупереджене представництво поглядів і інтересів кожного зі своїх Учасників у процедурах щодо:

  • Прийняття, внесення поправок або скасування будь-якого правила чи положення Асоціації
  • Обрання Учасників Ради Асоціації
  • Управління іншою діяльністю і справами Асоціації

 

Жодна процедура, правило чи положення Асоціації, за якими будь-якій групі або класу Учасників Асоціації надається перевага чи будь-яка інша можливість непропорційно більшого впливу на будь-який орган управління Асоціації, визначений цим Статутом, не можуть бути прийнятими.