БАГАТСТВО НАДР – СИЛА КРАЇНИ

 


UA EN
UA

Діяльність

 
Ситуація в сфері надрокористування є такою, що надзвичайно великий потенціал, закладений в українських надрах, реалізується неефективно, а політика у галузі потребує прогресивних змін. Тому сьогодні актуальним є питання розробки сучасної уніфікованої законодавчої бази, насамперед єдиного Кодексу природних ресурсів України з урахуванням інтересів і пропозицій представників галузі надрокористування щодо механізму вдосконалення застарілих норм Кодексу України про надра та Водного кодексу, а також Лісового, Земельного кодексів та численних окремих законів у сфері ресурсокористування та охорони навколишнього середовища. 
 
Діяльність асоціації направлена на формування ефективної, інноваційно-орієнтованої системи геологічного вивчення надр і відтворення мінерально-сировинної бази, необхідної для задоволення потреб національної економіки, забезпечення енергетичної та сировинної безпеки. 
 
З метою вдосконалення законодавчої бази сфери надрокористування, покращення інвестиційного клімату держави та умов роботи компанії у сфері видобутку асоціація «Надрокористувачі України» проводить активну публічну роботу, взаємодіє в органами державної влади та народними депутатами України, що дозволяє забезпечувати взаємодію з надрокористувачам щодо найважливіших питань.
 
Нормотворча та юридична діяльність
- підготовка пропозицій до проектів Законів України, міністерств і відомств у сфері надрокористування;
- розроблення внутрішніх стандартів, методик для поліпшення і вдосконалення роботи надрокористувачів;
- юридичне консультування з питань надрокористування, надання повного спектру консалтингових та юридичних послуг – від створення підприємства до юридичного супроводу діяльності.
 
Реєстраційно-дозвільна діяльність
- надання допомоги у підготовці засновницьких документів суб’єктів господарювання, які бажають працювати у сфері надрокористування;
- забезпечення державної реєстрації / перереєстрації суб’єктів господарювання, які бажають працювати у сфері надрокористування;
- сприяння у видачі дозвільних документів в органах державної влади і місцевого самоврядування на усіх етапах ведення геологорозвідувальних та експлуатаційних робіт;
- підготовка матеріалів для участі в конкурсах / аукціонах для одержання спеціального дозволу на користування надрами;
- супроводження операцій з подовження терміну дії ліцензії / спеціального дозволу;
- сприяння у здійсненні захисту оцінки корисних копалин у Державній комісії.
 
Експертно-аналітична діяльність
- підготовка аналітичних матеріалів щодо стану розвитку мінерально-сировинної бази держави, нових технологій надрокористування;
- проведення попередньої оцінки запасів корисних копалин та економічної оцінки родовищ;
- підготовка рекомендацій щодо найбільш ефективних та економічних способів вилучення корисних копалин з надр та їх переробки;
- проведення інших видів консультацій та експертиз.
 
Представницька діяльність
- представництво інтересів членів Асоціації в органах законодавчої і виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, а також у судах;
- допомога у пошуку та аналізі інвестиційних проектів, сервісних компаній та інших необхідних послуг для організації господарської, наукової, дослідницької діяльності у галузі надрокористування. 
 
Управлінська діяльність
- допомога в організації бізнесу (консультації стосовно організації та контролю бізнес – процесів);
- розробка стратегій і концепцій розвитку бізнесу, освоєння родовищ корисних копалин, розбудови переробної бази;
- інвестиційне та бізнес–планування (розробка економічної моделі розвитку бізнесу з врахуванням ризиків та інших факторів, що можуть впливати на результат);
- пошук бізнес-партнерів в Україні та за кордоном з наявної бази даних бізнес-партнерів, що зацікавлені у співпраці, а також за допомогою індивідуального пошуку через мережу партнерів;
- допомога у залученні зовнішніх джерел фінансування;
- забезпечення ведення незалежного обліку, економічного і юридичного супроводження бізнесу на принципах аутсорсингу операцій (ведення і відновлення бухгалтерського та податкового обліку, підготовка та подання податкової та спеціальної звітності; оптимізація податкових платежів) або аутсорсингу персоналу;
- супровід переговорів та укладання контрактів;
- підготовка пропозицій щодо диверсифікації бізнесу.
 
Освітня діяльність
- навчання, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу членів Асоціації на власних та спеціально підібраних зовнішніх тренінгових програмах;
- організація короткострокових інтенсивних програм із залученням провідних наукових та освітніх установ держави – членів нашої Асоціації, а також вчених і дослідників – індивідуальних членів Асоціації;
- організація стажування студентів, що здобувають вищу освіту у закладах профільної спрямованості на підприємствах – членах Асоціації (укладання договорів з відповідними ВНЗ) та видача членам Асоціації рекомендацій щодо кращих випускників ВНЗ; 
 
Інформаційно-видавнича діяльність
- підготовка аналітичних матеріалів у сфері надрокористування; 
- організація інформування на корпоративному сайті; 
 
Громадська діяльність
- організація власного третейського суду для врегулювання суперечок між членами Асоціації;
- організація незалежної профспілки надрокористувачів України та проведення акцій, спрямованих на зміцнення громадянської свідомості працівників відповідних підприємств.