БАГАТСТВО НАДР – СИЛА КРАЇНИ

 


UA EN
UA
ГоловнаМедіаНовиниІМПОРТ ГАЗУ АБО ВИДОБУТОК: ДЕ УКРАЇНА БУДЕ БРАТИ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ

ІМПОРТ ГАЗУ АБО ВИДОБУТОК: ДЕ УКРАЇНА БУДЕ БРАТИ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ

26 серпня 2015
Напередодні нового опалювального сезону в Україні знову актуалізувалися розмови про закупівлю природного газу для закачування в сховища і необхідності збільшувати власний видобуток. Так як своїх грошей, власне, на закачування в України немає. Говорячи про перспективи видобутку, українська влада не змогли обійти стороною той факт, що за останні півроку обсяги видобутку знизилися, темпи буріння нових свердловин близькі до нуля, а інвестори один за іншим переглядають плани проектів з видобутку вуглеводнів.
 
Довго причину кризи в енергетиці шукати не довелося: вже 6 місяців видобувні компанії в один голос заявляють про високі ставки рентних платежів, які згубно позначаються на галузі. І якщо в першому півріччі їх ніхто не чув, то небезпека увійти в опалювальний сезон з дефіцитом природного газу змусила чиновників переглянути фіскальну політику в галузі. І вже в середині липня міністр фінансів України Наталя Яресько повідомила про те, що очолюване нею відомство розробило нову модель розрахунку ставок оподаткування видобувних компаній. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді України під номером №2352а. Його попередник - законопроект № 2120, розроблений профільним комітетом ВРУ з питань ПЕК і навіть начебто узгоджений з КМУ, так і не був включений до порядку денного парламенту. Про катастрофічну ситуацію в енергетичній галузі публічно розповів Прем'єр-міністр України і скликав антикризовий штаб 03августа п.р.
 
Згідно з представленим Мінфіном новим документом про перегляд податкових ставок для видобувних компаній, рентні ставки на користування надрами мають намір знизити для компаній, які видобувають газ на глибині до 5 км, до 29% з 55%. Для компаній, які видобувають газ на глибині понад 5 км, - ставки опустять до 14% з 28%. Нагадаємо, що процентний тип ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлений з 1 липня 2012 Згідно змінам, внесеним Законом №4834 до ст.263 Податкового кодексу, за видобуток природного газу з покладів, розташованих на глибині до 5000 м, плата за користування надрами становила 17% від вартості газу, але не менш 594,64 грн. за 1 тис.куб.м; за видобуток газу з покладів на глибині більше 5000 м - 9% від вартості газу, але не менш 318,34 грн. за 1 тис.куб.м. При цьому закон передбачав скасування рентної плати за газ з 01.01.2013 і злиття її з платою за користування надрами. З 2013 р до середини 2014 рентна плата становила 29% для видобутку газу з глибини до 5000 м, 15% за видобуток газу з покладів на глибині більше 5000 м. Модель оподаткування, діюча раніше до середини 2014 р буде застосовуватися тільки до родовищ, введених в експлуатацію до кінця 2015 р.
 
Новим проектам з видобутку вуглеводнів - нові умови. Так компанії, що здійснюють видобуток газу природного в результаті реалізації інвестиційних проектів, які після 1 січня 2016 підготовлені та затверджені в порядку, визначеному Законом України "Про нафту і газ", і є платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за природний газ, відповідно до нового законопроекту повинні будуть платити ренту за ставками 20% при видобутку газу на глибині до 5 км, а при видобутку на глибині понад 5 км - 10%. Крім того, надрокористувачів, які почнуть роботу за новими інвестиційним проектам, зобов'яжуть платити додатково надбавку до податку на прибуток.
 
Розраховувати надбавку законодавець пропонує за певним алгоритмом: об'єкт оподаткування надбавки до податку на прибуток обчислюється відповідно до підпункту 134.1.1 ПКУ та збільшується на суму амортизації необоротних активів, фінансових витрат і витрат від перерахунку курсових різниць за запозиченнями, безпосередньо пов'язаними з інвестиційними проектами, які після 1 січня 2016 підготовлені та затверджені в порядку, визначеному Законом України "Про нафту і газ", враховані у складі витрат при обчисленні фінансового результату до оподаткування окремого пріоритетного звітного господарського сегмента звітного (податкового) року; і зменшується на суму капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи, пов'язаних з розвідкою та облаштуванням газових родовищ окремого пріоритетного звітного господарського сегмента, але не більше 70 відсотків різниці між доходами і витратами звітного (податкового) року такого сегмента.
 
І далі п. 136.4 ст. 136 Кодексу доповнює новим підпунктом такого змісту:
"136.4.3. Для суб'єктів господарювання, що здійснюють видобуток газу природного і є платниками надбавки до податку на прибуток, одночасно зі ставкою податку на прибуток, визначеною у пункті 136.1 цієї статті, ставка надбавки до податку на прибуток встановлюється в розмірі 30 відсотків від об'єкта оподаткування , визначеного у підпункті 134.1.6 пункту 134.1 статті 134 цього розділу "...
 
Зниження ренти має стимулювати приплив інвестицій в галузь і сприяти збільшенню обсягів видобутку природного газу. За прогнозами чиновників, в деяких випадках разнящимся мало не вдвічі, послаблення фіскального навантаження дасть можливість як приватним, так і державним компаніям значно збільшити обсяг видобутих запасів. Самі надрокористувачі обережніше в прогнозах. По-перше, в пропонованому законопроекті уряд пропонує зберегти 70% ренту на видобуток природного газу за договорами про спільну діяльність, коли приватні компанії беруть у розробку державні родовища, на яких вже вівся видобуток газу. І аналогічно для державних видобувних компаній. Відповідно, ні про які значних інвестиціях і збільшенні обсягів видобутку говорити поки не доводиться.
 
По-друге, видобуток природного газу в Україні розпочалася в 1912 році, в 1975 досягла історичного максимуму за обсягами і відтоді поступово знижується, стабілізувавшись в 1998 році. Протягом останніх 15 років щорічний обсяг видобутку газу знаходиться в діапазоні від 18 до 21 млрд.куб.м. В даний час умови видобутку природного газу в Україні постійно ускладнюються у зв'язку з поступовим виснаженням запасів найбільш високої якості і зростанням частки запасів більш низької якості, з меншим потенціалом вилучення і більшої собівартості. Тут потрібно сказати про високий ступінь виснаженості первісних запасів великих родовищ: 60-70% для Шебелинського, Яблунівського, Ефремовского і Західно-Хрестищенського родовищ і одночасно низьких темпах розвідки нових запасів. Коефіцієнт заміщення здобутих обсягів газу новими запасами в останні 20 років нижча 100% при тому, що спостерігається низька якість нових запасів, значна частина яких відноситься до категорії важко видобувних і роздроблена між великою кількістю невеликих родовищ. Також підвищується глибина буріння як на існуючих, так і на нових родовищах (середня глибина буріння для видобутку газу в Україні становить близько 3500 м, а максимальна вже перевищує 6000 м).
 
Прогнозні запаси природного газу свідчать про значний потенціал українських нафтогазоносних надр. І цей потенціал цікавий інвесторам. Але вище означені характеристики українських родовищ вуглеводнів свідчать, що нові інвестиційні проекти будуть мати значно більшу складову необхідних капітальних інвестицій та собівартість видобутку там буде вищою. І нова модель оподаткування проектів з розробки нових родовищ вуглеводнів повинна забезпечувати їх економічний сенс.
 
У законопроекті про нову модель оподаткування автори посилаються на Закон України «Про нафту і газ», але там відсутнє чітке визначення терміна «інвестиційний проект», і що конкретно він повинен в себе включати. Таке визначення є в ЗУ «Про інвестиційну діяльність». Згідно з документом «Інвестиційний проект - це сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються суб'єктами інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних і достатніх для обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проекту . Розробці інвестиційного проекту може передувати розробка проектного (інвестиційного) пропозиції ».
 
Об'єктом оподаткування податку на прибуток відповідно до підпункту 134.1.1 ПКУ є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства в відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, що виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.
 
Зіставляючи чинну редакцію ст. 134 ПКУ та пропоновані зміни, неможливо визначити, коли конкретно виникає об'єкт оподаткування при нарахуванні надбавки до податку на прибуток, і що саме він включає. Тому введення надбавки до діючого податку може нести ризики для інвестора, тому що неясно як його вважати і в яку суму він у підсумку обійдеться видобувної компанії.
 
А поки парламентарії змагаються в законотворчості, газовидобувна галузь намагається вижити і залишитися на плаву. Рік непотрібних і безглуздих суперечок і діалогів призвів до того, що в травні 2015 падіння видобутку прискорилося до 2,5% порівняно з травнем 2014 Більшість видобувних компаній відчувають величезні труднощі з фінансуванням проектів з буріння, а це означає, що в Найближчим часом видобуток продовжить знижуватися.
 
Прийнятий парламентом Закон "Про ринок природного газу", який вступає в дію в жовтні поточного року, стане каменем спотикання для діючої дискримінаційної фіскальної політики у сфері видобутку природного газу. Тож часу поліпшити ситуацію залишається все менше.
 
Роман Сторожев, президент асоціації "Надрокористувачі України"
 
 
26 серпня 2015
ЛігаБлоги